Wanita k0ngsi kisah 5 tahun bertun4ng, suami tak pernah lihat wajah hingga nik4h

Pada zaman sekarang, hu.bungan percntaan merupakan satu kebiasaan buat anak-anak muda. Berin.teral4ksi dan berjumpa secara berdua bukan lagi perkara yang dianggap ‘aneh’ walaupun masing-masing belum mempunyai ik@tan yang sah.

Namun begitu, berbeza dengan perkongsian yang dibuat oleh seorang pengguna Twitter yang dikenali sebagai tolibul_ilm apabila ber.kongsi kisah pertu.nangannya dengan suami selama 5 tahun sebelum berni.kah pada peng.hujung tahun lalu.

Menurut tolibul_ilm, suaminya tidak pernah melihat waj@hnya se.panjang lima tahun bertun@ng. Dia mewakilkan ibu untuk melihat wajah disebalik ni.qab yang dipakai.

Seminggu sebelum nik@h baru tengok IC.

Walau bagaimanapun, seminggu sebelum bernik@h, pengguna Twitter memaklumkan dia perlu menghantar sa.linan kad pen.genalan kepada b@kal su@mi.

Ketika itulah baru wajahnya diperlihatkan dan dia agak khu@tir majlis tidak jadi kerana merasakan wajah di kad pengenalan tidak can.tik.

Hormat didikan keluarga mertua dekat anak anak

Namun, semua rasa w@s-w@snya hil@ng kerana sua.minya tetap menerima segala kekvrangan dan mereka berni.kah pada Disember lalu walaupun sebelum ini ja.rang berhu.bung atau bertanya kh@bar.

Di akhir perk0ngsian tersebut, tolibul_ilm meng@kui berasa k@gum dengan keluarga suaminya kerana dapat mendi.dik anak-anak yang sangat menj@ga ikhtil@t.

Tunai janji lepas kvasai iImu pengajian

Pengguna Twitter itu juga turut menjawab persoalan warganet berkenaan tempoh pertunangannya yang begitu lama.

Suaminya meng@mbil masa 5 tahun untuk menunaikan j@njinya selepas ber.hasil mengu@sai iImu bi.dang peng@jian yang diminati.

LeIaki yang sangat heb@t

Sehubungan dengan perkongsian tersebut, rata-rata warganet telah tampil meningg4lkan komen dengan mengucapkan tahniah dan memuji ke.teguhan hu.bungan mereka sepanjang lima tahun bertun@ng.

Berhubung dengan orang tengah

“Aku harap aku dapat jadi macam leIaki tu”

Sumber tolibul_ilm via omm

Be the first to comment on "Wanita k0ngsi kisah 5 tahun bertun4ng, suami tak pernah lihat wajah hingga nik4h"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*