Bila Suami Meningg4l, Peguam Syarie Jelaskan Ini Hak Yang Isteri WajIb Tahu

Apabila seorang isteri berdepan dengan kematIan t0nggak keluarga iaitu suami yang dicintai, dunia menjadi seakan kel4m kerana sudah tiada lagi tempat untuk seorang isteri dan anak-anak bergantung harap.

HARTA PENINGG4LAN VS HAK YANG DITINGGALKAN

Berbalik dengan kisah vir4l di bawah, apabila kita bercerita tentang perkara yang perlu dilakukan sejurus seseorang sole bread winner atau pencari nafkah tungg4l meningg4l dunia.

Suami meningg4l isteri berhak f4il tntuan harta sepencarian

Si isteri berhak untuk memf4ilkan suatu tntutan Harta Sepencarian terhadap semua harta yang ditinggalkan oleh si suami dan harta yang diusahakan bersama dalam tempoh perkahwinan.

Contoh rumah yang dibeli dalam tempoh perkhwinan, kereta, tanah yang dibeli dalam tempoh tersebut, perkakas dalam rumah kel4min, emas perhiasan, duit simpanan, ASB dan harta-harta lain yang diketahui dibeli atau diusahakan dalam tempoh perkahwinan.

Bagaimana kadar penentuan?

Tertakluk kepada sumbangan secara langsung dan tak langsung terhadap harta-harta tersebut. Basically, apabila bercer4i atau meningg4l dunia pasangan kita, isteri/suami berhak keatas harta-harta tersebut sebanyak 1/3 bahagian secara asasnya.

Boleh jadi lebih daripada amaun tersebut berdasarkan sumbangan langsung dan tak langsung. Bukti utama atas hak keatas harta-harta tersebut adalah perkahwinan.

Ini bertepatan dengan Seksyen 122 Enakmen Keluarga Islam Negeri Perak 2004 iaitu Kuasa Mhkamah untuk memerintahkan pembahagian harta sepencarian. Boleh google dan baca ya.Seterusnya baru difar4idkan harta-harta yang menjadi baki setelah bahagian harta sepencarian di perintahkan kepada suami/isteri.Seperti kes di bawah, arw4h meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak Perempuan serta Ibu dan Seorang Adik Lelaki Seibu Sebapa dan 2 orang Adik Perempuan Seibu Sebapa.

Pecahan faraId adalah berdasarkan Surah an Nisa ayat 11-12 dan ayat 176.Isteri akan dapat 1/8,3 orang anak Perempuan akan dapat 2/3 Ibu akan dapat 1/6,1 adik lelaki dan 2 adik P dapat Asabah Bilghoir

Selesai bab berita gembira apabila melibatkan harta pus4ka yang dapat mengikut kiraan faraId. Kita bercerita pula bab tanggungjawab.

Ada sebab kenapa isteri dapat pec4han faraId paling sedikit

Ada sebab kenapa si isteri dapat paling sedikit, kerana  yang lelaki akan menampung bayaran nafkah anak kepada anak-anak saudaranya yang perempuan.

ISLAM telah menetapkan tanggungjawab memberi nafkah terhadap isteri dan anak adalah di bawah tanggungjawab suami dan bapa. Sekiranya berlaku pencer4ian antara suami dan isteri, tanggungjawab memberi nafkah terhadap anak tetap menjadi tanggungjawab kepada seorang bapa dan tidak akan pvtus dengan sebab pencer4ian.

Tanpa mengira keberadaan anak sama ada dalam jagaan bapa, ibu atau dalam jagaan orang ketiga, seorang bapa berkewajipan menanggung nfkah anak tersebut. Namun begitu, pada saat seorang bapa tidak berupaya mennggung nfkah anaknya, tanggungjawab tersebut akan diserahkan kepada orang yang ‘bertnggungan’ sebagaimana yang di sebut dalam Seksyen 73 (2) Enakmen Undng-undng Keluarga Islam Selangor.

Berdasarkan kepada peruntukkan tersebut, mhkamah boleh memerintahkan mana-mana ‘orang yang bertanggungan’ tentang hal itu mengikut hkum sy4rak supaya membayar nfkah kepada orang lain jika bapa tersebut tidak berupaya sepenuhnya atau sebahagiannya daripada mencari kehidupan kerana ker0sakan 0tak atau jasmani atau tidak sihat dan dalam masa yang sama, pihak mhkamah berpuas hati setelah menilai dan mengambil kira kemampuan orang yang pertama tersebut itu adalah munasabah untuk pihak mhkamah mengeluarkan perintah sedemikian.

‘Orang yang bertnggungan’ yang dimaksudkan dalam peruntukkan tersebut ialah datuk mereka (bapa kepada bapa) dan kemudian orang-orang yang selepasnya. Arahan Amalan Mahkamah Syariah no14 Tahun 2007 bertajuk ‘Susunan Waris Yang Bertanggungan Membayar Nfkah’ menyatakan, maksud ‘orang yang bertnggungan’ ialah ‘ahli w4ris’ sebagaimana yang diperuntukkan syarak dan seperti juga yang dinyatakan dalam seksyen 61, Enakmen Und4ng-und4ng Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

Ini bermakna, waris-waris daripada keluarga lelaki yang mempunyai hubungan darah dengan pihak yang m@ti dan tidak diselangi oleh perempuan iaitu bapa, bapa kepada bapa, anak lelaki atau anak lelaki kepada anak lelaki (cucu lelaki), saudara lelaki seibu sebapa dan saudara lelaki sebapa.Selain itu, pihak pemerintah juga boleh memainkan peranan dan memastikan tnggungan nfkah anak-anak yang ketiadaan bapa dan ahli w4ris dibiayai oleh baitulmal yang mana ia merupakan tempat terakhir untuk membantu mereka.Dengan itu, kebajikan mereka akan terjamin dan melepaskan diri mereka daripada kesmpitan hidup, selari dengan pendekatan maqasid al-syariah dalam memastikan nafk4h anak tidak ter4bai.

Wallahualam,

Peguam Syarie

Sumber: Facebook Iezwan Ielias via SK

Be the first to comment on "Bila Suami Meningg4l, Peguam Syarie Jelaskan Ini Hak Yang Isteri WajIb Tahu"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*